logo

Klub nezadaných katolíků

Pořádali jsme

Adventní duchovní obnova 2020

Letošní duchovní obnova se konala i přes nepříznivá vládní opatření a vnější vlivy hlavně díky Boží milosti a také ochotě otce Slouka, který nás v hojném počtu přivítal ve své nové farnosti. Otci Václavovi děkuji ještě jednou za jeho milá, poučná a povzbudivá slova, která, si myslím, v nás zanechala hlubokou stopu do následujících dní, týdnů, roků. Kdo ví? 😊 Není samozřejmostí, obzvláště v dnešní době, že je člověk ochoten obětovat svůj vlastní čas pro druhé, proto děkuji všem za společné slavení, sdílení a také odvahu. Myslím si, že pro mnohé z nás byla třešničkou na dortu velmi zajímavá a poutavá prohlídka ústředního hřbitova s výkladem otce Slouka, kterou jsme letošní duchovní obnovu zakončili. Těším se na další společná setkávání, a ještě jednou velké díky všem zúčastněným. Marie

VOLÁNÍ PODZIMU (společné vítání s Klubem i Sponkou)

Termín: pá 18. 9. 2020 - ne 20. 9. 2020

Místo konání: Dolní Věstonice (Pálava)

Program: Prohlídka místních zřícenin, pálavských vrchů, degustace vína, táborák, tanec, seznamovací aktivity, diskuse na téma hledání partnera a návody jak se „nebát oslovit“.

Jak prožívali setkání jeho úćastnící si můžete přečíst dokonce ve verších zde.

Letní týdenní pobyt na Šumavě 1.8.- 8.8.2020

Dovolená klubáků letos probíhala v krásné, čisté přírodě na Šumavě. Za její uskutečnění děkujeme Petru a Jindrovi, který nás terénem Šumavy vodil, a za duchovní službu a podporu otci Václavovi.

Ubytováni jsme byli na Kvildě v Salesiánském středisku mládeže a začali jsme mší svatou s příhodným evangeliem o rozmnožení pěti chlebů a dvou ryb – „Vy jim dejte najíst.“ Toto evangelium se neslo celým pobytem – dávejte druhému svých „5 chlebů“ a mohu říct, že každému děkuji za jeho obohacení, každý nějak přispěl ke spokojenosti druhých.

Neděli jsme začali poutní mší svatou v Kašperských Horách a výletem na hrad Kašperk, který je známý i tím, že se tu natáčela pohádka Anděl Páně 1. (už jsem se na ni začala dívat a hrad jsem v něm opravdu poznala). Po snídaních jsme vyráželi na různá místa v okolí, byli jsme v Národním parku Šumava podívat se na jeleny, viděli jsme vlky, navštívili jsme rašeliniště Jezerní slať, je to jedno z nejchladnějších míst v ČR, s čistým vzduchem a zajímavou přírodou, patřící mezi nejpřísněji chráněná místa. V Dobré Vodě jsme byli v kostele sv. Vintíře, který byl znovu obnoven a vnitřní výzdoba kostela - oltář, křížová cesta, jsou udělány ze skla. Navštívili jsme opravený kostel sv. Mořice (tu natáčeli svatbu do pohádky Anděl Páně)

Byli jsme na výpravách kolem řeky Vydry, u soutoku Vydry a Křemelné, kterým vzniká řeka Otava, zajeli jsme za hranice do Německa na nejvyšší horu Šumavy Velký Javor.

A tak jsme se my seznámení nebo neseznámení ještě více seznamovali, povídali jsme si, hráli hry, zpívali, smáli se – a to asi nejčastěji a tak tu děkuji všem našim milým bavičům, jsem za vás všechny tak ráda. Holky tu zažívaly různé galantnosti od našich protějšků – třeba pomoc se zavazadlem nebo na kopci ve srázu v blátě, to se pak tak žensky povyroste. Den se končil modlitbou. Milí klubáci a klubačky, vzorně jsme po balení domů po sobě uklidili dům a jak bylo řečeno paní správcovou, že už tak pěkně uklizeno dlouho nebylo.

Ráda bych všem poděkovala a těším se na další setkání s vámi a ti, co váhají přijet, přijeďte, říká to jedna z bývalých váhajících, klubáci tvoří dobrou partu a vznikají tu pěkná kamarádství a přátelství.

Martina

Ples Klubu 25.1.2020

Začátek plesu byl tradičně v místním kostele, kde jsme při mši sv. vzpomněli na Broňka P., kterého si Pán povolal a který nám léta hrál do tance i k poslechu. Dále na Pavlu B., která nás v loňském roce, ve svých 43 letech náhle předešla na věčnost…..

Plesu se zůčastnilo cca: 90 účastníků a nálada i zábava byla skvělá, dle rozhovorů po plese. Povzbudivé bylo, že z posledních dvou ročníků dalo vzniknout dvěma novým manželstvím a spoustě nových přátelství. Během plesu jsme vzpomínali na 30. výročí Sametové revoluce a po ní i vzniku našeho společenství nezadaných katolíků a tak proběhla scéna fronty na mandarinky a banány, lampionový průvod aj., kde jsme se vrátili před rok 1989. Bohu díky, máme svobodu a můžeme se setkávat, chodit na poutě, společně se modlit a pořádat duchovní obnovy a taky pořádat tyto taneční plesy. Važme si toho, modleme se za to a hlavně angažujme se pro demokracii. Za totality by to bylo zcela nemožné!!!

Za organizátory Jarmila, Jana a Petr.

Adventní duchovní obnova v Brně

Duchovní obnova je čas, kdy můžeme „obnovit“ svůj vztah s Bohem. Je to čas zklidnění a prostor pro načerpání sil. Proto Klub pravidelně pořádá v adventní době duchovní obnovu.

Druhou adventní sobotu 7. prosince 2019 jsme se sešli na faře u kostela sv. Jakuba. Program začal v 9:30 společnou modlitbou a zúčastnilo se ho 25 lidí. Svým slovem nás provázel otec Václav Slouk, který se inspiroval apoštolským listem papeže Františka o významu a hodnotě jesliček "Admirabile signum." Měli jsme možnost přistoupit ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru. Společně jsme také navštívili kostel a věž sv. Jakuba, kde nás otec Slouk provedl. Duchovní obnovu jsme zakončili ve farní kapli mší svatou, která byla sloužena za všechny přítomné a za členy Klubu.

Děkujeme otci Sloukovi, ale i ostatním za vytvoření milého společenství a těšíme se na příští rok.

Vinařsko-seznamovací večer s cimbálovkou

Na tradiční vzpomínku k nabití demokracie a svobody před 30 léty, kterou pravidelně pořádáme již několik let ve vinném sklépku s cimbálovkou v Mutěnicích, se přihlásilo 60 účastníků a tak se naplnila kapacita objektu.

Začínali jsme jako obvykle mší svatou v místním kostele sv. Kateřiny na poděkování za tuto možnost se setkávat, protože komunistický systém by nám to nedovolil. Taky jsme vzpomněli na zemřelou Pavlu B., která nás v srpnu opustila a která se několikrát této akce zůčastnila.

Po mši svaté jsme se přesunuli do vinného sklépku, kde k tanci i poslechu hrála tradičně cimbálovka do nočních hodin a kde se rozvinula srdečná a zpěvná nálada.

Děkujme všem zůčastněným za vzorné, slušné, srdečné a milé vystupování během celé akce.

Jarmila, Jana a Petr

Litoměřice s otcem Václavem Sloukem 27.7.- 3.8.2019

Dovolená v Litoměřicích byla spojena s osobou otce Václava Slouka, brněnského děkana, který tu prožil roky studia a také později tu působil jako spirituál. Všechny okolní výlety byly spojené s jeho zážitky a vyprávěním a musím říct, že otec umí vyprávět, poslouchali jsme, společně se smáli…

Každý den se začal modlitbou, mší svatou, a protože byl takto křesťansky prošpikován, i díky tomuto, bylo nám tu společně moc dobře.

Po snídani jsme vyjížděli na různá místa. V neděli jsme si prošli Litoměřice s odborným výkladem otce - litoměřický loket, Máchovy schody, dům K.H.Máchy, katedrála sv. Štěpána., výstup na kopec Radobýl (399 m). V další dny jsme jeli za svatou Zdislavou do Jablonného v Podještědí, kde jsme prosili za rodiny. Vyšlápli jsme si na Říp (455m), byli jsme v Doksanech v klášteře sester premonstrátek, o kterém nám vyprávěla milá Věruška Smolková, do které se mnozí zamilovali. :-) Vystoupali jme na zříceniny Hazmburg (418 m) a Helfenburg (310 m). V pátek jsme se na Kalvárii Ostrá (398) pomodlili křížovou cestu.

Po večeři jsme si povídali, co se nám ten den líbilo, hráli jsme hru „Kdo postaví nejvyšší dům“ ze špejlí a křupek, psali jsme si veselé dotazníky, to jsme se o sobě dověděli věci, a soutěžili jsme ve střílení šipkami, zpívali jsme, smáli se. Den jsme končili modlitbou.

Dovolená v Litoměřicích byla velkým duchovno-společenským povzbuzením, ze kterého budeme dlouho čerpat a rádi vzpomínat. Vytvořilo se společenství různých lidí táhnoucí za jeden provaz, společně se radující, modlící se, pomáhající si.

Říkám si, jak je to možné, že tam bylo tak dobře, beru tuto dovolenou jako dar od Boha. Během poznávání různých míst, jsme společně vytvořili skupinu lidí, s kterými bylo velmi dobře, dovolená plná smíchu, radosti a pokoje.

Proto bych všem zúčastněným ráda poděkovala, také těm, co s organizací měli nejvíc práce - Petru Záleskému a otci Václavovi a také děkuji Pánu Bohu, že nám tam bylo tak dobře. A ještě něco na závěr - byla s námi jedna milá osůbka, po příjezdu váhající, zda zůstat…zůstala a na konci se ji nechtělo domů, takže příště přijeďte i vy váhající, bylo to tu opravdu fajn.

Martina

Letní noc

I přes počáteční nesnáze, kdy se zdálo, že se ženy nechtějí bavit, tancovat a seznamovat se dne 29. června uskutečnila v obci Býkovice letní noc.Začátek akce byl ve 2km vzdáleném kostele sv. Bartoloměje v Dlouhé Lhotě, kde pro nás odsloužil mši místní pan farář a pěkné bylo, že se našlo pár odvážných dobrovolníků, kteří se aktivně podíleli na této mši svaté ( varhany, lektoři, kostelník, žalm...)

Poté jsme se všichni již přesunuli do přírodního amfiteátru" Býkovického hradiště" , kde za doprovodu hudební skupiny Money Band začala ta pravá letní zábava.Nechybělo samozřejmě výborné občerstvení a tak jsme se pěkně pobavili při tanci, povídání a opékání špekáčků až do nočních hodin.

Ti kteří zůstali do neděle se po mši svaté spojené se křtem mohli ještě zúčastnit exkurze Porčova mlýna.

Akce se nakonec zúčastnilo 36 tanečníků a troufám si říct, že se všichni pěkně pobavili, zatančili si a vyměnili kontakty :-) Děkujeme všem, kdo jakoukoliv pomocí přispěli ke zdárnému průběhu letní noci.

Jana

Pouť na Hostýn

V sobotu ráno 13.4. jsme se přesně podle předpovědi počasí dobře teple oblékli a vyrazili směr sv. Hostýn. Sešla se nás celkem hezká skupinka poutníků, kterou neodradila zima a pěšky jsme se vydali na vrch sv. Hostýna. Tam jsme se v 11:15h zúčastnili mše svaté. Po mši svaté se hlavně ta hladovější část skupiny rychle vrhla do restaurace Ovčárna. Zde jsme posilnili své tělo vydatným a chutným obědem. Příjemně se sedělo v útulném teplém prostředí restaurace za milého a družného hovoru. O půl třetí nás pak již očekával Otec Richard, který měl pro nás připravenou přednášku na zajímavé téma o štěstí. Po přednášce jsme se ještě rozhodli pro křížovou cestu pod vedením O. Richarda, jelikož se počasí malinko uklidnilo, přestalo mrholit a utichl vítr. Nakonec byla křížová cesta pro nás krásným prožitkem a úžasným zakončením naší malé pouti k Panně Marii Svatohostýnské. Dolů jsme opět sešli pěšky za modlitby bolestného růžence.

VI když jsme nikdo takovou zimu neočekávali, pouť se vydařila a budeme se těšit na další podobnou akci.

Tradiční ples v Brně-Tuřanech

Sobota 26. ledna patřila zase naší největší společenské akci a to tradičnímu plesu v Brně-Tuřanech. Začínali jsme opět mší svatou v poutním kostele Zvěstování Panny Marie a P. Václav a P. Luboš nás převedli ze světského života do duchovního. Po mši sv. jsme se zase vrátili do světa zábavy a tance až brzkých ranních hodin. Po třech letech nám zase hrála naše dlouholetá kapela "Šiška", která se předvedla v novém složení a bylo to znát i na kvalitě hudby. V programu se střídali hudební žánry, přišlo i country tance a bylo i půlnoční překvapení.

Plesu se zúčastnilo 80 účastníků a za všechny aspoň dva po plesové postřehy:

...moc děkujeme za skvělý ples i jako manželé jsme se tam dobře bavili a snad jsme bylii důkazem že to funguje.....

...chtěla bych vám moc poděkovat za krásnou akci, výbornou organizaci, za skvělou hudbu i občerstvení. Děkuji vám, že tyto akce pořádáte, je to velmi dobrá příležitost pro navázání kontaktů i přátelství. Ještě jednou moc díky.....

Takže jak Pán Bůh dá tak možná příští rok v tomto termínu se zase uvidíme na plese Klubu.

Duchovní obnova Klubu

Dne 24. 11. 2018 se konala již pravidelná duchovní obnova Klubu s otcem Sloukem na faře u sv. Jakuba v Brně. Účast byla hojná, přišlo asi 25 účastníků, kteří společně strávili část dne nasloucháním a vźájemnými diskuzemi. Na závěr byla ve farní kapli sloužena mše svatá za členy Klubu.

Vinařsko-seznamovací večer v Mutěnicícch

V den 29. výročí nabití demokracie a svobody 17.11.2018 jsme opět zažili tradiční oslavu ve vinném sklípku s cimbálovkou. Začínali jsme mší svatou v místním kostelíku, kde jsme vytvořili hezké, duchovní společenství.

Po teplé večeři v restauraci jsme se přesunuli do nám známého vinného sklípku, kde to jako jiné roky rozjela cimbálovka a tak tanec a zpěv nedaly na sebe dlouho čekat. To jsme vydželi až do takřka ranních hodin. Letošní večer se nesl v romantickém duchu, protože asi dvakrát spadla místní elektrická soustava a tak když se obnovila dodávka el. proudu, většina účastníků skandovala, že při svíčkách to bylo lepší.

V neděli jsme se zůčastnili dopolední mše svaté a poté jsme se přesunuli již v menším počtu k Františkovi do jeho vinného sklípku, kde pokračovala degustace a dobrá nálada až do večera. Vinařsko-seznamovací akce se zůčastnilo 65 účastníků a asi 10 jsme museli odmítnout pro překročení kapacity vinného sklípku. Doporučujeme příště neotálet s přihlašováním.

Společný pobyt v Beskydech

Po úspěšných dvou ročnících se uskutečnil další pobyt v Domě sv. Josefa na Gruni a to ve dnech 28.7. až 4.8. 2018. Jednalo se týdenní pobyt na horské chatě v Beskydech pro nezadané katolíky nad 30 let až 55 let s programem zaměřeným na turistiku a vzájemné poznávání.

Víkend na Vysočině s taneční zábavou

Skupinka 18 lidí společně strávila zkrácený víkend od 9. do 10. 6. 2018 na Vysočině. V sobotu jsme navštívili baziliku v Třebíči a židovské město, zapsané na seznam světového kulturního dědictví včetně příjemného posezení v podklášterním pivovaře. Navečer jsme přejeli na mlýn Vísky, kde jsme si s radostí zatančili a poslechli 3 pop-rokové kapely, prohlídli si mlýn a jeho okolí, ochutnali domácí klobásky a degustovali likérové výhry z tomboly. Noc jsme zakončili posezením u táboráku s kytarou. Potěšilo nás, že můžeme naší účastí na zábavě, podpořit tuto dobročinnou akci, jejíž výtěžek byl věnován Charitě Třebíč. „Mlynář“ Tonda si nás oblíbil a pozval rovnou na další ročník této charitativní akce. Nedělní den jsme zahájili společnou návštěvou mše svaté a ukončili jej výšlapem na rozhlednu Mařenka. Vřelé díky všem, kteří přijeli a bez váhání se podělili o svůj čas a sebe sama! Sešla se skvělá parta. Díky Bohu a panně Marii

Tradiční ples Klubu

Tradiční ples Klubu se uskutečnil 27. ledna 2018 v Brně-Tuřanech. Pokud jste se zůčastnili a máte zájem o obrazový materiál, pište na adresu petrzalesky@email.cz.

Zde je několik reakcí účastníků plesu, které pořadatele velice potěšiily:

Som veľmi rada, že som sa ho mohla zúčastniť. Veľmi ma povzbudil a odniesla som si z neho príjemné zážitky a to nie len preto, že som vyhrala vysávač :) Bolo veľmi dobre byť v spoločnosti ľudí s podobnou životnou situáciou. Ľudí otvorených k vytváraniu nových kamarátstiev, nie vopred viazaných na konkrétnu osobu alebo skupinku.

===

Děkuju za sobotní ples, jako každý rok skvěle provedená akce.

===

Moc děkujeme za skvělý ples, moc jsme si to tam užili.

===

Jsem moc ráda, že jsem se mohla zůčastnit plesu i mše, která byla velmi pěkná a zpěv byl k tomu moc hezký.

===

Dle nasbíraných dojmů a názorů účastníků této křesťanské akce se tato velmi vydařila a uskutečnila se ve velmi hezké, přátelské atmosféře. Odvezli jsme si domů hodně krásných vzpomínek i zajímavých dojmů a pocitů

===

Zpráva od správce sokolovny: Váš ples je jako jediný bezproblémový a doufám, že se za rok opět sejdeme.

Takže za rok znovu naviděnou s vámi se těší pořadatelé!

Duchovní obnova Klubu

Duchovní obnova Klubu se uskutečnila v sobotu 25. 11. 2017 na faře u sv. Jakuba v Brně pod vedením pana děkana Václava Slouka. Postupně se zde sešlo 15 členů Klubu, které čekala společná modlitba, promluvy, návštěva věže kostela sv. Jakuba a závěrečná mše svatá. Společně jsme prožili krásné chvíle, za které děkujeme panu děkanu Sloukovi a Marušce, která byla organizátorkou této akce

Vinařsko-seznamovací večer

V sobotu 11. 11. 2017 proběhlo velice příjemné tradiční posezení ve vinném sklípku s cimbálovkou v Motěnicích. Všichni děkujeme Petrovi za skvěle přiravenou akci pro asi 60 účastníků z Moravy, Čech i Slovenska.

Pálava a Mikulov – výlet babím létem a posezení s burčákem

O předposledním říjnovém víkendu 2017 proběhl výlet na tradiční místa Jižní Moravy. Ačkoli byla předpověď počasí obecně nepříznivá, nakonec zde vůbec nepršelo, pěkně jsme se prošli a vychutnali zdejší nádhernou podzimní atmosféru včetně výtečného místního burčáku. Tady je zkrátka vždy moc hezky.

Sobotní putování krajem vína v okolí Velkých Pavlovic

Nádherný sobotní výlet proběhl 7.10.2017, kdy i přes nepříznivou předpověď počasí se skupinka odvážlivců rozhodla vyrazit do kraje vinohradů. Odměnou jim byla krásná slunečná obloha a zažili spoustu zážitků. Nakonec se trasa natáhla ke dvaceti kilometrům, avšak velmi pohodovým tempem.

  


Výlet naučnou stezkou Hloučela

Výlet naučnou stezkou Hloučela proběhl v neděli 24. 9. 2017. I přes nepříznivou předpověď počasí se výletu zúčastnilo jedenáct nadšených turistů, kteří se předpovědi nezalekli a za příjemného počasí bez jediné kapky prošli podél toku Holučela až k Plumlovské přehradě. Na závěr výletu si prohlédli exteriéry Plumlovského zámku.Výlet Josefovským údolím

V neděli 20. 8. 2017 za pěkného počasí se dvacetitříčlenná skupina mladých svobodných vydala na výlet naučnou stezkou Josefovského údolí. Cestou bylo možné se nejen kochat okolní přírodou, ale i si prohlédnout Starou huť, jeskyni Jáchymku a Býčí skálu. Výlet byl příjemnou procházkou v nenáročném terénu.Pobyt v rumunském Banátu

Ve dnech 9 až 14.8. se čtyři odvážní nezadaní mužové vydali busem, společně s hodonískou Charitou do rumunského Banátu za krajany tam žijícími. Po cestě jsem se zastavili v Temešváru, poutní místo Maria Radna, Resita – muzeum parních lokomotov aj. Ubytovaní jsme byli u krajanů v české vesnici Svatá Helena. V sobotu jsme navštívili další českou vesnici Šumici, kde probíhal folklorní festival, kam se sjeli krajané z dalších okolních českých vesnic Rovensko, Gernik, Bígr, Eibentál aj. Měli jsme sebou i brněnského kaplana Jaroslava, takže jsme měli každý den mši svatou.

Byla to romantická dovolená u krajanů v Rumunsku s návratem asi o sto let nazpět ze zajímavou prohlídkou rumunské krajiny kolem Dunaje. Ǔčastníci: Petr, František, Ivan a Petr Z.Koncert kapely Stopangin

Koncert kapely Stopangin (známé z loňského "Jára-festu") se konal v neděli 18.6.2017 na náměstí v České Třebové. Na akci vystoupil jako bavič a moderátor Pavel Lošťák.

Víkend na Hoješíně

Začátkem června od 1. 6. do 4. 6. 2017 se dvanáctičlenná skupinka (shodou okolností s přesně vyváženým poměrem mužů a žen) sešla na pracovním víkendu v klášteře na Hoješíně. O program se postarali manželé Jindřichovi a P. Jagger, k péči o nás se připojily také obyvatelky kláštera, kterými jsou Školské setry sv. Františka. Všem děkujeme za jejich péči a pohostinnost.

Všichni zúčatnění se pokusili přiložit ruku k dílu v klášterní zahradě a malém hospodářství. S velkým ohlasem se např. setkalo přesívání kompostu, které skýtalo možnost „vydolování“ nejednoho pokladu. Společná práce i výlety k Sečské přehradě přispěly nejen ke zvýšení naší fyzické zdatnosti, ale hlavně k otevření naší mysli mnoha zajímavým podnětům a tématům. Ta se pohybovala od duchovních přes společenská až po velmi světská. Celý pobyt se nesl v atmosféře vzájemné spolupráce a poznávání se a pomohl všem načerpat novou energii a snad i naději do dalšího života.Velikonoční výlet na Pálavu

I přes nepřízeň počasí proběhl na velikonoční pondělí výlet na Pálavu se začátkem v Dolních Věstonicích. Děkujeme organizátorům za jeho přípravu.Společenský ples v Brně-Tuřanech

Čas běží a tak jsme zase po roce na sobotu 28. 1. 2017 připravili tradiční společenský ples. Přihlásilo se cca 100 účastníků z celé ČR a SR. Manželé, kteří se v loňském roce seznámili na plese, nám kladli na srdce, jak je důležité, abychom si vyměňovali kontakty. Takže jsme se po mši svaté pustili nejenom do tance, ale i do splnění požadavků oněch manželů. Snad tedy i letos nějaká výměna kontaktů padne na úrodnou půdu.

Ples probíhal v srdečné atmosféře, a tak se některým ani nechtělo domů.

Adventní duchovní obnova 2016

Duchovní obnovy v Brně u sv. Jakuba před druhou adventní nedělí roku 2016 se zúčastnil přibližně stejný počet zájemců jako v pčedchozím roce, z čehož mám velkou radost. Je velmi přínosné pro každého z nás, když si najdeme čas, zastavíme se v předvánočním shonu a najdeme chvilku a prostor ke ztišení a rozjímání.

Otec Slouk opět velmi působivě hovořil o Bohu, jeho vztahu k nám i v propojení s liturgickými předměty, obrazy a sochami, které jsou v kostele sv. Jakuba. Bylo to velmi zajímavé. Účastníci měli možnost spatřit město z ptačí perspektivy, z věže kostela. Po dobrém obědě jsme mohli nasytit i duši a zpytovat svědomí před svátostí smíření. Této možnosti využila velká část přítomných. Duchovní obnovu jsme zakončili mší svatou, slouženou za nás, naše blízké známé i kamarády. Letos byla mše svatá na faře.

Děkuji všem za společné slavení a za vytvoření milého společenství. Velké Pánbůh zaplať otci Sloukovi, který nám poskytl nejen prostory fary, ale vedl pro nás i duchovní obnovu. Těším se již dnes na příště a přeji všem požehnaný nový rok naplněný vědomím, že Bůh je stále s námi.

Vinařsko - seznamovací večer
ve vinném sklípku v Mutěnicích

V sobotu 5. 11. 2016 jsme se po roce zase sešli ve vino rodné části naší vlasti. Začínali jsme tradičně mší svatou v místním kostelíku sv.Kateřiny, kam přijeli takřka všichni účastníci. Část účastníků se zapojila do ministrování, čtení, zpěvu žalmu a když se hoši opřeli do kytar, kostelem se nesl docela hlasitý zpěv. Po mši svaté jsme se přesunuli do místní restaurace, kde jsme se vrhli na teplou večeři, jelikož spousta účastníků přijela až z daleka i ze Slovenska a před vinným sklípkem je potřeba se dobře najíst!

No a po večeři nastala ta pravá nefalšovaná vinařsko-seznamovací zábava při cimbálovce, zpěvu, tanci a dobrém vínku. K dokonalé pohostinnosti také patřila řízená degustace vinných produktů. A tak čas rychle ubíhal až do pozdních hodin, kdy cimbálovka ukončila svoji produkci. Pak ale nastoupila kapela složená ze samotných účastníků a tak se ještě hodinku tančilo, než se šlo konečně spát. Po ranní snídani jsme navštívili opět místní kostelík s účastí na mši svaté. Po ní nás František ještě pozval do jeho sklípku v Dolních Bojanovicích, kde nás seznámil s jeho vinařstvím a pak se rozproudila podobná zábava jako v sobotu. Gabo vytáhl opět svoji harmoniku, Standa housle, Petr kytaru a tak se zase tančilo, zpívalo a popíjelo do večerních hodin a ani se nám nechtělo domů. Hodně jsme si to užívali.

Dle reakcí účastníků byla akce velmi vydařená, bylo vidět spousta nových tváří a někteří se zase po létech přihlásili. Zábava byla družná, veselá a kultivovaná. Akce se mohlo zúčastnit vzhledem ke kapacitě sklípku asi 55 lidí, ve finále nás bylo 70 a asi 15 lidí jsme museli odmítnout. Příště se to chce včas přihlašovat !!

Několik ohlasů účastníků si můžete přečíst zde.

Účast na pouti k Panně Marii Určické

Na pouti k Panně Marii Určické se někteří naši členové sešli 3. a 4. 9. 2016. Mši sv. celebroval Kardinál Miroslav Vlk. K významným hostům patřila velkovévodkyně Ulrika Habsbursko-Lotrinská s manželem.

více fotografií zde

Týdenní pobyt v Beskydech 2016

Ve dnech 23. až 30. 7. jsme pořádali týdenní pobyt v horské chatě Dům sv. Josefa na Gruni v Beskydech. Na akci se sešlo 30 účastníků nejrůznějšího věku a založení.

Část pobytu s námi strávil otec Radek, který až z Prahy za námi přijel na koloběžce a od neděle do středy pro nás vedl nejenom bohoslužby v místním dřevěném kostelíku, ale připravil i první seznamovací večer. Dopolední a odpolední program sestával převážně z túr okolní nádhernou krajinou. Délku a náročnost trasy si účastníci volili dle chuti a náročnosti. Krásné rozhledy nám nabídla místa Súkenica, Soláň, Bílý kříž, Lysá hora, Velký Javorník (na Slovensku), Radhošť a další. Dík patří našemu skvělému průvodci Jindrovi, který se ukázal být velkým znalcem místní krajiny a kultury a neúnavným vypravěčem. Speciality místní kuchyně jsme ochutnávali v horských chatách, Rožnově pod Radhoštěm, Kopřivnici nebo Velkých Karlovicích. Také jsme jeden den společně navštívili mariánské poutní místo Turzovka na Slovensku, kde jsme se zúčastnili mše svaté ve zcela novém kostele Panny Márie Matky Církve.

Večery byly vyplněny společenskými hrami, lehkým psychologickým testem s následným rozborem, zpěvem za doprovodu kytary a povídáním na nejrůznější témata. Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy tohoto setkání. Všichni účastníci se shodli, že by si akci rádi zopakovali - třeba i po 20 letech.

Zde si můžete přečíst hodnocení pobytu od jednoho z účastníků.

Taneční noc v Určicích 18. 6. 2016

Dne 18.6.2016 proběhla letní taneční noc spojená s odpoledním festivalem. Akce začala v 15 hodin. Jako první hrála skupiny Vox Morava a v 15.45 zazpívala schola sv. Jana Křtitele pár písní. Poté se střídaly různé žánry od rocku až po lidovky. V 18.30 jsme měli Mši svatou. Následovala společná večeře, ke které už hrála kapela Stopangin s Honzou Rybkou, kterého mnozí znáte. Hráli zhruba dvě hodinky. Jelikož pro nemoc nedorazila slíbená dechovka, začala po 22h volná zábava, kterou obstarali převážně naši kamarádi Gabo a Feďa (harmonika + kytara). Končili jsme až nad ránem.

Ti, co nepotřebovali tolik spánku, šli na ranní Mši svatou a někteří se přidali k naši schole na kůru. Ještě jsme společně posnídali opět s písní na rtech a za doprovodu dua G+F. Kdo chtěl, pomohl umýt nadobí a sklidit stany a podium, patří jim náš dík. Jelikož je to naše první větší akce, jistě by se našly nedostatky. Dosud k nám nevedou koleje, a tak jsme rádi, že si k nám našlo cestu asi 30 lidí (někteří se nahlásili a nedorazili). Poslední, dnes již kamárádi, odjížděli až v podvečer. Ještě jednou tedy díky a těšime se na příště. Veselá čtverka

Výlet do Žďáru nad Sázavou 4. 6. 2016

V sobotu 4. 6. 2016 proběhl výlet do Žďáru nad Sázavou, na který jsme se vydali v ranních hodinách vlakem z Brna. Procházka historickou částí Žďáru nás vedla ke kostelu sv. Prokopa a podél řeky Sázavy ke kulturnímu domu, kde jsme si prohlédli modelovou železnicí s námětem Vysočiny.

Posilněni obědem jsme pokračovali ke ždárskému zámku s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, pro který místní farníci vytvořili krásně vyřezávanou Svatou bránu. Prohlídku žďárských pamětihodností uzavíral poutní kostel na Zelené hoře, dílo slavného architekta Jana Blažeje Santini – Aichela a památka UNESCO.

Očekávaný déšť, který se odpoledne skutečně dostavil, byl nejspíš příčinou menšího počtu účastníků výletu. Organizátorkám Marii a Martě patří velký dík za přípravu akce a statečnost, se kterou čelily nepřízni počasí.

více fotografií zde

Ples Klubu a Sponky 30.1.2016

Tradičně i letos jsme se sešli v počtu cca: 90 účastníků na tradičním plese Klubu a Sponky v Brně - Tuřanech. Opět jsme začali v poutním chrámu mší svatou, kde vlastně začíná celá akce a je dobré, že se většinou všichni zúčastní. Po té jsme se přesunuli do sokolovny, kde jsme do druhé hodiny ranní tančili, tentokrát s country skupinou Trní z Boskovic. Proběhla také scénka z historie namlouvání a tradiční tombola.

Dle reakcí účastníků se i letošní ples vydařil a tak snad zase za rok se sejdeme.

Děkujeme všem, kdo jakoukoliv pomocí přispěli ke zdárnému průběhu plesu.

Adventní duchovní obnova v Brně 2015

Letošní duchovní obnovy na faře u sv. Jakuba v Brně se zúčastnilo 22 osob. Bylo nás více než loni, což je potěšující. V přátelské atmosféře jsme se zaposlouchali do slov otce Slouka, tentokrát na téma letošního mimořádného Svatého roku milosrdenství. .

Promluvy byly zajímavé a pro mnohé z nás velmi obohacující. Mši svatou jsme tentokrát slavili přímo v kostele u svatého Jakuba. Otec Slouk nás kostelem před obědem provedl a ukázal nám provedené opravy. Duchovní obnova probíhala ve velmi příjemné atmosféře, bylo nám spolu moc fajn a navázala se i nová přátelství..

Pán Bůh zaplať otci Sloukovi za jeho milé přivítání v jeho farnosti, promluvy a společné slavení. Těšíme se opět na příště..

Cimbálovka 7.11.2015

Již tradiční akce na oslavu znovunabyté svobody a demokracie se zúčastnilo asi 60 účastníků. Přijeli i přátelé ze Slovenska a tak zábava byla skvělá, dobře se tančilo a zpívalo a tak když cimbálovka končila s produkcí ve dvě hodiny v noci, ani se nám nechtělo na ubytovnu.

Po nedělní mši svaté se nás několik ještě sešlo za velmi hezkého počasí a při harmonice jsme pokračovali před vinným sklípkem až do večerních hodin.

Taneční letní noc v Mutěnicích 27.6.2015

Začínali jsme tradičně mší svatou v místním kostele sv.Kateřiny, poté následovala teplá večeře v restauraci "Pod bůdama". Samotná Letní noc pak proběhla v přírodním amfiteátru, kde nám do ranního kuropění hrála naše oblíbená kapela "Šiška" a vystřídali jsme spoustu tanečních žánrů.

Nálada byla výborná a taneční parket byl pořád v provozu. Je pouze škoda, že tentokrát ženy neměly až zájem se přihlásit na tančení a tak muži se museli rychle zadávat. Taky při přihlašování jsme museli asi patnácti mužům odmítnout účast, pro nedostatek tanečnic.

Sešlo se nás celkem cca: 55 a doufáme, že ženy se příště budou více angažovat. V neděli po mši svaté jsme se přesunuli v již v komornějším počtu k Františkovi do vinného sklípku v Dolních Bojanovicích, kde při dobrém vínku a kytaře jsme si vychutnávali nedělní pohodu.

Naši největší akci během roku navštívilo cca: 100 účastníků.

Výlet na Výhon 2015

Sobotní výlet (16. 5.) na kopec Výhon Sraz: Brno, vestibul hlavního vlakového nádraží v 9:45, poté vlakem v 10:10 do Hrušovan u Brna (příjezd 10:32).

Celková délka trasy: Hrušovany - Výhon - Hrušovany cca 10 km po zelené turistické značce. Po příjezdu do Hrušovan u Brna cestou na rozhlednu krátká prohlídka Židlochovic - zámek (dnes zde sídlí Lesy ČR), zavěšený most přes řeku Svratku (zajímavá technická památka), radnice a kostel Povýšení sv. Kříže. Potom výstup na nejvyšší bod Dyjsko-svrateckého úvalu - kopec Výhon (355 m n. m) s rozhlednou (spojení akátového dřeva a ocelových prvků, výška 14, 5 m). Po malém občerstvení a výstupu návrat do Židlochovic (zastávka v cukrárně) a poté do Hrušovan na vlak.

Odjezd vzhledem ke komornímu počtu účastníků již ve 14:26.

Počasí: krásné, slunečné. Výlet připravil Filip Němec

Pár okamžiků z výletu zachycených okem fotoaparátu najdete v naší fotogalerii.

Ples Klubu a Sponky 2015

Naši největší akci během roku navštívilo cca: 100 účastníků. Začínali jsme mší svatou v místním kostele, který jsme z velké části zaplnili a byl to hezký duchovní zážitek. Poté jsme se přesunuli do nedaleké sokolovny, kde jsme měli teplou večeři a začal samotný ples s programem.

Po celý večer nám hrála výborná kapela, která hraje takřka všechny žánry a tak jsme si dobře zatančili. Součástí večera byla i výuka country tanců, které se nám podařilo docela zvládnout. Ples pak pokračoval tančením až do druhé hodiny, kdy se některým ani nechtělo domů.

Dík patří všem, kdo se zůčastnili, ale nejvíce všem, kdo se podíleli na přípravě plesu a s organizací tak velké akce.

Snad se zase za rok sejdeme na tanečním parketu.

Adventní duchovní obnova 2014

Letošní jednodenní duchovní obnova Klubu se konala na faře u sv. Jakuba v Brně. Sešlo se nás dohromady celkem 15. Duchovní obnovu jsme zahájili společně modlitbou růžence. Pak následovaly velmi zajímavé promluvy otce Slouka. Společně jsme také navštívili kostel sv. Jakuba, kde nás svým poutavým vyprávěním nejen o historii kostela zaujal rovněž otec Slouk.

Duchovní obnova byla zakončena mší svatou, která byla sloužena jak za přítomné, tak i za všechny členy Klubu. Upřímné Pán Bůh zaplať patří otci Sloukovi, který nás přivítal na jakubské faře a díky němu jsme mohli prožít nejen vnitřní ztišení v adventní době, ale současně se i připravit na příchod našeho Pána Ježíše Krista.

Těšíme se, že se za rok opět sejdeme a tentokrát třeba i v hojnějším počtu. ;-)

Cimbálovka 15.11.2014

v Mutěnicích.

Sešlo se nás na mši svaté 80 účastníků, poté jsme se přesunuli do vinného sklípku, kde nám k tanci a poslechu hrála cimbálovka Husaři do dvou hodin.

Nálada byla výborná, bezvadně jsme si zatančili a zazpívali moravské písničky.

Ze Slovenska přijelo asi 20 účastníků.

Těšíme se za rok zase.

Dovolená v Itálii - Řím, Florencie

Dovolená v Krkonoších

Silvestr v Moravských Budějovicích

Vítání jara na Macoše - Moravský kras

Dovolená v Srbské Kamenici

Znovuotevřený kostel sv. Jana Křtitele v Horních Habarticích

Vítání jara na Pálavě

Letošní jaro jsme přivítali ve vinařském kraji zvaném Pálava.

Bylo tam krásně.

Kde přivítáme jaro příště ?

Rozlučka s létem v Pohledci

Rozlučka s létem v Pohledci u Nového Města na Moravě proběhla ve stylu pirátského řádění. Sešlo se nás celkem 46 kusů.

Letošní řádění se uskutečnilo jen na souši, přece jen, teplo už moc nebylo.

Pátek jsme zahájili táborákem s opékáním buřtů, během kterého někteří piráti přijížděli až v pozdní noci. Pro některé se večer protáhl až do rána. Omlouváme se místním bydlícím za případně neklidný spánek při doprovodu písní harmonikou.

Při celodenním sobotním výletu, kdy jsme si nemohli nechat ujít krásy Vysočiny, jsme navštívili i tradiční hospodu v Kadově " U Janečků".

Zde jsme ochutnali výborný místní likér Kadovánek. Věřím, že potěší i některé rodiny pirátů.

Po výletu jsme si vyslechli přednášku mořeplavce Vladimíra Šimka, zvaného Šimi, při které se promítalo i video. O této dobrodružné plavbě kolem Světa na plachetnici Victoria byla vydána i skvělá kniha, kterou napsal Ivan Orel. Viktorie v současnosti čeká na další odvážlivce, kteří ji opět provedou další dobrodružnou cestou po otevřeném moři.

Bližší info je zde: http://www.idiotinaplavbekolemsveta.kvalitne.cz/

Sobotní večer jsme uzavřeli pirátskou diskotékou, na kterou byl dovolený vstup jen v pirátském oblečení. Zábavy, vína a rumu bylo dostatek.

Naštěstí se všichni piráti moc neunavili a měli v neděli ráno ještě dost sil, zajít na mši svatou do kostela sv. Kunhuty v Novém Městě. Po návratu na pirátskou základnu jsme se sbalili a postupně se rozjeli do svých domovů.

Ples ve Šlapanicích

Jednodenní výlet na Vysočinu

Postní duchovní obnova v Ochoze

Velikonoce v Bedřichově

Don Giovanni

Jednodenní výlet do Olomouce - výstavy

Labutí jezero

Prodloužený víkend v Kunovicích - kola

Jednodenní výlet na Babí lom

Muzejní noc

Skoronice

Letní dovolená v Podyjí

Pohledec

Silvestr ve Starči

A další a další a další...